Facebook chat

Chính sách đổi trả sản phẩm và Bảo hành

Chủ nhật, 29.10.2017 19:22

Acudecor.vn phải có trách nhiệm làm đúng chất liệu, thiết kế mà hai bên đã thống nhất.

Khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán đúng theo hợp đồng đã quy định

Khách hàng phải có trách nhiệm duyệt bản vẽ phối cảnh và bản vẽ kỹ thuật, trong trường hợp acudecor.vn sản xuất đúng kích thước theo yêu cầu của khách hàng  nhưng không lắp đặt được sản phẩm do nguyên nhân khách quan như trần không phẳng, tường vênh……. thì hai bên phải có trách nhiệm lên phương án sửa chữa lắp đặt sản phẩm.

- Bảo hành

Acudecor.vncó trách nhiệm bảo hành sản phẩm cho bên A 12 tháng kể từ ngày bên acudecor.vn bàn giao sản phẩm cho bên khách hàng.

TOP