Shophouse 319 Uy Nỗ Đông Anh

Địa điểm

Uy Nỗ, Thị Trấn Đông Anh

Chủ đầu tư

Công ty Bất động sản CALYX

Năm thực hiện

2020

Chủ trì

KTS. Acudecor

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}